Regulamin

I. Doba Hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do 11:00. Zameldowanie jest możliwe do godziny 21:00. Wymeldowanie jest możliwe od godziny 7:00.

II. Proces Rezerwacji Online

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

1. Klient otrzymuje możliwość wyboru dostępnych pokoi, które przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.

2. Po zapoznaniu z ofertą i wyborze pokoju Klient przechodzi do formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe, termin rezerwacji oraz swoje uwagi.

4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zaliczki (30%) lub całości opłat za pobyt poprzez jeden z wybranych sposobów:

* kartą kredytową (Visa, Mastercard)
* Płatności elektronicznym przelewem bankowym (Przelew24)
* standardowym przelewem bankowym (w tytule podając „Opłata/Zaliczka ZA POBYT…”)

Dane do wpłat:
Agrokompakt Łukasz Gorbacz
11-612 Kruklanki
Jeziorowskie 40
NIP: 723-118-71-14 REGON: 451175641
Bank BNPP 97 1600 1462 1830 1213 5000 0001

4a. Po przyjęciu wpłaty przez System Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawiera dane klienta, nazwę pensjonatu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty w pensjonacie. Pozostałą kwotę za pobyt Klient wpłaca w Pensjonacie. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić obsłudze e-mail Potwierdzający Rezerwację.

4b. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłać przelewem bankowym lub zapłacę później – Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona po wpłacie zaliczki, którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i zostanie anulowana, jeśli w tym czasie nie wpłynie zaliczka. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić obsłudze celem pełnego rozliczenia.

III. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

1. Klient wpłaca wyliczoną Zaliczkę w jeden z dostępnych w systemie sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do pokoju.

2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.

3. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu. Anulacja jest bezpłatna. Obiekt zobowiązany jest w terminie 14 dni do zwrotu pełnej kwoty zaliczki.

4. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 14 dni przed datą przyjazdu zaliczka staje się zadatkiem i nie podlega zwrotowi. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki.
Klient ma prawo reklamować nie tylko transakcje płatnicze, ale także sam pobyt w pensjonacie, warunki, itp. Reklamacje zgłaszać można na: agrokompakt@gmail.com. Termin na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego wynosi 14 dni.

IV. Ustalenia Końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Pensjonat Żabie Oko nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Przelewy24.pl.

3. Pensjonat Żabie Oko oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

V. Dane Osobowe

1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym pokoi, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest AGROKOMPAKT Łukasz Gorbacz Jeziorowskie 40, 11-612 Kruklanki NIP: 723-118-71-14, REGON: 451175641.

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji.

4. Apartamenty i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.

5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.

VI. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.